Tranac

Spoločnosť Tranac, s.r.o. sa zaoberá vzdelávaním a poradenstvom v oblasti riadenia a rozvoja zamestnaneckého kapitálu a riadením zmien za účelom zvýšenia efektivity a produktivity. Činnosť spoločnosti sa dá rozdeliť do dvoch základných oblastí:

1. Rozvoj individuálnych zručností zamestnancov v organizáciách
2. Zlepšovanie procesov v organizáciách

Sme spoločnosť, ktorá:

• dokáže pružne reagovať na Vaše potreby, 
• pracuje nielen školiteľsky, ale i konzultačne,
• má lektorov a konzultantov, ktorí majú mnohoročné skúsenosti
s podobnými projektami,
• ponúka zaujímavý pomer medzi kvalitou a cenou, 

Čo Vám ponúkame:

Modernú štandardizovanú metódu personálnej práce, ktorá Vám prinesie:
1. Presnejšie nastavenie rozvojových potrieb Vašich zamestnancov 
2. Pomenovanie osobnostného potenciálu Vašich zamestnancov
3. Pomôže lepšie využívať silné stránky Vašich zamestnancov
4. Umožní Vám nastaviť individuálne formy nepeňažnej motivácie
5. Pomôže Vám definovať manažérsky potenciál zamestnancov
6. Pomôže Vám upresniť osobnostné požiadavky pre jednotlivé pracovné pozície
7. Pomôže Vám k objektívnejšiemu hodnoteniu práce Vašich zamestnancov
8. Poskytne kvalifikovanú spätnú väzbu Vašim zamestnancom, ktorá môže vyústiť do cielenejšieho individuálneho plánu rozvoja